Instalace výrobku - Zákaznický servis

Montáž


Instalace výrobků provádíme pouze v Nizozemsku.

Pokud je třeba, výrobky dodáváme s návodem k obsluze, šablonami pro vrtání a často i s montážním materiálem. Za montáž či instalaci zodpovídáte vy. Instalaci elektrických zařízení musí provádět jen oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá.

Faktura (pouze v NL)