Právní ustanovení

O nás

Na stránky www.citroenair.cz se vztahují podmínky v tomto prohlášení.

Návštěvou těchto stránek a/či využíváním informací získaných na těchto stránkách nebo díky těmto stránkám souhlasíte s platností tohoto prohlášení. V případě rozporu mezi tímto prohlášením a podmínkami specifických výrobků a služeb, jež si zákazník objedná přes tyto stránky, mají podmínky výrobků a služeb přednost.

Využití stránek Citroen-Air

Informace na těchto stránkách mají pouze informační charakter. Z informací na těchto stránkách neplynou žádná práva. Přestože Citroen-Air s náležitou péčí sleduje a spravuje tyto stránky, využívá spolehlivých zdrojů, negarantuje správnost, kompletnost a aktuálnost poskytovaných informací. Stejně tak Citroen-Air negarantuje nepřetržitou funkčnost stránek či jejich bezchybnost. Citroen-Air přímo odmítá jakoukoliv odpovědnost, co se týče správnosti, kompletnosti, aktuálnosti informací poskytovaných těmito stránkami a jejich nepřetržité dispozice.

Informace, výrobky a služby třetích stran

V případě, že Citroen-Air poskytuje odkaz na webové stránky třetí strany, neznamená to, že doporučuje služby nebo výrobky nabízené na těchto stránkách. Citroen-Air nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah a dostupnost stránek vztahujících se či odkazujících se na tyto stránky. Používání těchto stránek je na vaše vlastní riziko. Citroen-Air detailně neposuzuje správnost, aktuálnost či kompletnost takovýchto stránek.

Využívání informací

Citroen-Air si za všech okolností zachovává právo na duševní vlastnictví a ostatní práva vztahující se ke všem informacím poskytovaným na nebo díky těmto stránkám (včetně všech textů, grafiky a log). Nikdo nesmí bez písemného souhlasu Citroen-Air či zákonného souhlasu majitele dané značky kopírovat či jinak zveřejňovat, distribuovat nebo reprodukovat informace z těchto stránek. Informace na těchto stránkách mohou být vytištěny a/nebo stahovány pro osobní potřebu.

Změny

Citroen-Air si zachovává právo kdykoliv měnit informace poskytované na těchto stránkách včetně znění tohoto prohlášení bez předchozího oznámení. Doporučujeme navštěvovat tyto stránky pravidelně a kontrolovat, zda se nezměnily informace poskytované na těchto stránkách včetně znění tohoto prohlášení.

Uplatnění práva

Tyto stránky a prohlášení se řídí právy Nizozemska. Všechny spory na základě nebo ve spojitosti s tímto prohlášením budou předloženy výhradně oprávněnému soudu v Nizozemsku.

Zákaznický servis: +420 792 304 540, info@citroenair.cz od pondělí do pátku 8:30 - 17:00

citroenair.cz Vám přináší: CitroenAir BV (soukromá společnost),Kazemat 15, 3905 Veenendaal, Nizozemsko

Vedení společnosti: Bram de Geus

Společnost je registrována v Utrechtu č. 30185015
DIČ: NL811284244B01

Odpovědnost za obsah Citroenair BV: Bram de Geus

Faktura (pouze v NL)